Dr Paweł Ossowski

Chirurg Stomatolog

Ukończył wydział stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracował na oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, a w latach 1996-2002 roku prowadził razem z żoną własną praktykę stomatologiczną. W latach 1996-2000 kształcił się w ramach specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, uzyskując w 2000 roku specjalizację oraz tytuł chirurga stomatologa. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych. W centrum wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii oraz chirurgii rekonstrukcyjnej jamy ustnej. Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.