dr Magda Ossowska

Medycyna Estetyczna

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ukończyła Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach na kierunku – medycyna estetyczna.  Kształcenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej we Wrocławiu w latach 2005-2011, uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. 

Od 2012 pracuje na stanowisku starszego asystenta na Oddziale Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy – Zdroju. Specjalizuje się w chirurgii ortognatycznej i zabiegach opóźniających procesy starzenia się.

W centrum wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim. Jej hobby to narciarstwo zjazdowe i nordic walking.